به گزارش افکارنیوز،

 

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز یکشنبه‌ ۲۲ فروردین :
 

 

 

 
عناوین اخبار روزنامه شوت در روز یکشنبه‌ ۲۲ فروردین :  
 
عناوین اخبار روزنامه گل در روز یکشنبه‌ ۲۲ فروردین :  
 
عناوین اخبار روزنامه هدف در روز یکشنبه‌ ۲۲ فروردین :