به گزارش افکارنیوز،

علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته در نشست خبری از مخالفت هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نسبت به درخواست‌ وزارت ورزش برای تغییر در چند بند اساسنامه این فدراسیون خبر داد.

بر همین اساس برای تغییر در اساسنامه فدراسیون فوتبال، این فدراسیون در حالی زیر بار درخواست وزارت ورزش نرفت و توسط هیأت رئیسه مخالفت خود را عنوان کرد که وزارتی‌ها حداقل در 4 مورد خواستار تغییرات در اساسنامه فدراسیون هستند.

البته اساسنامه سال 86 در چند بند در سال 90 اصلاح شد و این در حالی است که وزارت ورزش اصرار دارد تا اساسنامه سال 86 یعنی اساسنامه قبل از اصلاح برای مصوب شدن به هیأت دولت برود و این در حالی است که اساسنامه سال 90 پس از تأیید مجمع به فیفا ارسال شده است.

حالا وزارت در 4 مورد زیر می‌خواهد نظرات خود را در اساسنامه اعمال کند که این موضوع می‌تواند خطراتی را از سوی فیفا برای فوتبال ایران به همراه داشته باشد و به همین دلیل هم هیأت رئیس روز گذشته با این دخالت آشکار وزارت مخالفت کرد.

1-واژه نهاد «مستقل و غیردولتی» فدراسیون فوتبال به نهاد «عمومی و غیردولتی» تغییر پیدا کند.

2-رئیس فدراسیون فوتبال بیش از 2 دوره متوالی نتواند برای ثبت نام کاندیدا شود.

3-ارکان قضایی فدراسیون توسط مجمع برکنار شده و رئیس فدراسیون نتواند ارکان قضایی را برکنار کند.

4-معرفی نواب رئیس توسط رئیس همچنان به قوت خود باقی بماند.

دخالت آشکار وزارت ورزش در امور فوتبال مشهود است و فقط جای امیدواری است که این موضوع دوباره موجبات تعلیق فوتبال ایران را فراهم نیاورد.