به گزارش افکارنیوز،

گونه مازیار زارع در اثر خطای شدید کامیابی نیا و ضربه وی با آرنج به صورت هافبک ملوان، از سه ناحیه شکست .

در حال حاضر احتمال جراحی گونه  وی وجود دارد.

قرار است پس از معاینات تکمیلی وضعیت زارع مشخص شود تا در صورت لزوم وی مورد عمل جراحی قرار بگیرد.