به گزارش افکارنیوز،

از آنجایی که 21 روز پیش از برگزاری مجمع عمومی باید دستور جلسه آن به اعضای مجمع گزارش شود و اکنون این زمان سپری شده است انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در موعد از پیش تعیین شده برگزار نخواهد شد.

 

انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، نواب و اعضای هیات رئیسه قرار بود 11 اردیبهشت برگزار شود.

البته به تازگی فدراسیون فوتبال با مصوبه اعضای هیات رئیسه از وزارت ورزش و جوانان تقاضا کرده اجازه دهند که انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال برگزار شود و بعد این وزراتخانه پروسه تایید اساسنامه را از سوی هیئت دولت پیگیری کند.

 

وزارت ورزش و جوانان هنوز پاسخی به این درخواست نداده است.

 

آنچه که هم اکنون مسلم است انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 11 اردیبهشت برگزار نخواهد شد.