به گزارش افکارنیوز،

قطبی با اشاره به اتفاقات ماه های اخیر در پاریس و بروکسل، بر توانایی فوتبال در حل مشکلات و ساختن دنیایی بهتر تاکید کرد.

او در این پیام احساسی نوشت:" من همواره باور داشته ام که فوتبال می تواند فارغ از نژاد، رنگ، مذهب و جنسیت نقطه اشتراکی میان مردم مختلف در سراسر دنیا باشد و آن ها را به یکدیگر متصل کند. در روزهایی که دنیا مملوء از عقاید و دیدگاه های افراطی شده است، فوتبال می تواند امید را به ما بازگرداند. فوتبال در گذشته مرزهای زیاد را درنوردیده  و ما باید کاری کنیم که این رشته ورزشی بتواند عشق را جایگزین نفرت در دنیا کند.

بیشتر از هر زمان دیگری ما به بازیکنان، مربیان، مدیران و هوادارانی نیاز داریم که صلح را ترویج دهند و وحدت را در هر گفت و گوی خود به وجود بیاورند. ما باید علیه خشونت مبارزه کنیم. همه انسان ها برابر به دنیا می آیند اما زندگی های مختلفی را پیش رو دارند. با این حال آن ها رویاهای مشترکی را در دنیا دنبال می کنند.

من در 3 قاره مختلف طی دوران حرفه ای خود کار کرده ام و باور دارم که فوتبال می تواند بهترین و بدترین مردم را به نمایش بگذارد. در این زمان ما نیاز داریم که فوتبال به سوی نمایش بهترین ها حرکت کند. فوتبال باید نماد شفافیت و برابری فارغ از هر نژاد، ملیت و جنسیت باشد. پس از خشونت های انجام شده در برابر مردم بی‌گناه پاریس و بروکسل، فوتبال بار دیگر این فرصت را دارد تا قدرت رهبری، هوش و ذکاوت خود را نشان دهد. با توجه به برگزاری جام ملت های اروپا در تابستان سال جاری در فرانسه، فوتبال بار دیگر این فرصت را دارد تا مردم یک قاره را متحد کنار یکدیگر قرار دهد.

جان لنون به زیبایی می گوید:" تصور کنید که تمام مردم در صلح زندگی کنند. شاید شما بگویید که من در این مورد یک رویاپرداز هستم اما من تنها رویا پرداز دنیا محسوب نمی شوم. امیدوارم شما نیز روزی به ما ملحق شوید و دنیا هم روزی جزئی از ما باشد."

 

یک بازی، یک عشق و یک دنیا

با عشق

افشین قطبی