به گزارش افکارنیوز،

پس از به ثمر رسیدن گل دوم پرسپولیسی‌ها کاپیتان آبی‌ها که از نوع شادمانی بازیکنان این تیم ناراحت شده بود و تا پیش از به پایان رسیدن بازی در نیمه اول به آن واکنش نشان داده بود، با به صدا درآمدن سوت پایان بازی در این نیمه از کوره در رفت و به سراغ بازیکنانی که با شادی گل خود او را ناراحت کرده بودند، رفت و درگیر شد.

 

بازیکنانی که در سوی مقابل رحمتی قرار داشتند محسن مسلمان و فرشاد احمدزاده بودند که برای سومین بازی پیاپی مورد تهاجم تیم گل خورده قرار گرفتند. درگیری رحمتی با این دو بازیکن و شلوغ شدن میدان تا دقایقی ادامه داشت و حتی به راهروهای رختکن نیز کشیده شد و در نهایت با دخالت برخی از بازیکنان و عوامل دو تیم نصف و نیمه باقی ماند اما حل نشد.

 

در آغاز نیمه دوم و زمانی که بازیکنان به میدان آمدند تا بازی را آغاز کنند، محسن ترکی که شاهد درگیری کاپیتان آبی‌ها و دو بازیکن پرسپولیس در پایان نیمه بود، به سراغ رحمتی رفت تا پیش از متشنج‌ شدن دوباره جو بازی، از او بخواهد به نوعی غائله را ختم کند و مهدی رحمتی نیز به سراغ محسن مسلمان که با او درگیری بیشتری داشت رفت و با در آغوش کشیدن او و روبوسی به این موضوع پایان داد تا هیجان تماشاگران باعث افتادن اتفاقات احتمالی در نیمه دوم این بازی نشود.