به گزارش افکارنیوز،

سه سال پیش اگر نام مهدی طارمی را می شنیدید،هیچ ذهنیتی برای تان پدید نمی آمد.

امروز اما او پدیده فوتبال ماست.

نفر اول پرسپولیس است و از امیدهای آینده فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی روسیه.