رضا غیاثی درگفتوگو با فارس از تغییر داور چهارم دیدار تیمهای پرسپولیس و استقلال خبر داد و در این باره اظهار داشت: قرار بود هدایتالله ممبینی به عنوان داور چهارم دربی حضور داشته باشد که این داور بهعلت اینکه قصد سفر به عربستان را داشتند به کمیته داوران اطلاع دادند که نمیتوانند بهعنوان داور چهارم در دربی حضور داشته باشند و در نهایت کمیته داوران تصمیم گرفت که داور دیگری را جایگزین ایشان کند.

وی افزود: با نظر کمیته داوران فدراسیون فوتبال، علیرضا فغانی به‌عنوان داور چهارم دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال انتخاب شد.

دیدار تیمهای پرسپولیس و استقلال را محسن ترکی بهعنوان داور وسط سوت خواهد زد و رضا سخندان به همراه محمد منصوری، وی را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.