به گزارش افکارنیوز،

از آنجایی که صحنه مربوط به تمارض رامین رضائیان بیرون از محوطه جریمه رخ داده بود داور می توانست به مدافع پرسپولیس اخطار ندهد، هر چند در مورد اخطاری که به این بازیکن داده شد تردید وجود دارد و برخی از کارشناسان داوری می گویند در صحنه مورد نظر برخورد صورت گرفته و واکنش رامین هم طبیعی بوده، شاید این بازیکن کمی پیاز داغ برخورد را زیاد کرده بود.

 

نکته مهم اما واکنش رضاییان به سنگی بود که می گفت در این صحنه به سرش برخورد کرده است . سنگی که البته به دلیل دوری فاصله کسی آن را ندید اما رضاییان ورم سرش را شاهد آن کرد.

 

به هرحال ، با میزان سنگ هایی که دیروز از سمت هواداران به سمت بازیکنان به پرواز در آمد هر داستانی قابل باور است!