به گزارش فارس؛
* در این دیدار ۵۰ هوادار شیرازی نیز در ورزشگاه حضور داشتند و تیم فجر را تشویق می کردند.

* علی دایی در چندین صحنه نسبت به قضاوت محسن قهرمانی اعتراض داشت.

* محمدحسن انصاری‌فرد، مدیرعامل باشگاه راه‌آهن پس از گل زدن بهادر عبدی از روی صندلی بلند شد و برای بازیکنانش دست زد.

* در یک صحنه‌ امید علیشاه، بازیکن راه‌آهن روی دروازه‌بان فجر تکلی زد. این امر باعثشد تا علیرضا جلیلی، مدافع فجر با علیشاه درگیری لفظی پیدا کرد.

* در پایان بازی نیز علیرضا عباسفرد به سمت سیروس سنگچولی، دروازهبان فجرسپاسی رفت و ضربهای به صورت وی زد. سنگچولی پس از این ضربه روی زمین افتاد و درگیری لفظی بین بازیکنان رخ داد.