به گزارش افکارنیوز،

پرسپولیس در مبحث تفاضل گل با استقلال شریک است، هفته گذشته استقلال خوزستان بهترین تفاضل گل را داشت.

 

*بیشترین برد: پرسپولیس با 14 برد

*کمترین باخت: استقلال و استقلال خوزستان با 3 باخت

 

*بیشترین گل زده: پرسپولیس با 44 گل زده

 

*کمترین گل خورده: استقلال خوزستان با 13 گل

 

*بهترین تفاضل گل: پرسپولیس و استقلال تهران با 15 گل

 

*بهترین گلزن: پرسپولیس (مهدی طارمی 16 گل)

 

*حالا بر این اساس سه ونیم معیار برتری متعلق به پرسپولیس است و استقلال یک و نیم و استقلال خوزستان تنها یک معیار را در اختیار دارد.