به گزارش افکارنیوز،

تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی یکشنبه پنجم اردیبهشت 95 به مسائل مهم روز ورزش از جمله فوتبال پرداخته است.

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی پنجم اردیبهشت

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی پنجم اردیبهشت

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی پنجم اردیبهشت

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی پنجم اردیبهشت

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی پنجم اردیبهشت

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی پنجم اردیبهشت