به گزارش افکارنیوز،

دیدار اینتر و اودینزه به اولین دیدار تاریخ سرى آ تبدیل شد که در بین 22 بازیکن ترکیب اولیه دو تیم، بازیکنى ایتالیایى دیده نمى شد!