به گزارش افکارنیوز،

امین منوچهرى در دقیقه ١٢ فرصت خوبى براى شوتزنى داشت مه در ادامه ضربه اش با برخورد به مدافع نفت بلوکه شد. اما خلعتبرى که در فاصله کمى از منوچهرى به سمت محوطه جریمه در حال فرار بود از این اقدام منوچهرى شد و به شدت اعتراض کرد.