به گزارش افکارنیوز،

نفتی ها با این پیراهن مشکی یاد و خاطره مهاجمی که نیم فصل کنارشان بازی کرد را گرامی داشتند.