به گزارش افکارنیوز،

،زیدان که یک بار در بازی رئال با وولفسبورگ پاره شدن شلوارش را تجربه کرد بود سه شنبه شب برای بار دوم این تجربه را به کارنامه ورزشی اش اضافه کرد.

موضوعی که مانندبار اول از دید دوربین ها دور نماند.