به گزارش پانا، پیمان سنندجی با بیان این که برای خدمات رسانی مناسب به تماشاگران مسابقه فوتبال دو تیم پرسپولی و استقلال ، روز گذشته هزار دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای پوشش دهی این مسابقه و جابه جایی تماشاگران در نظر گرفته شد تا شهروندان را از نقاط مختلف شهر به استادیوم آزادی منتقل کنند ، گفت: خوشبختانه توانستیم نسبت به خدمات رسانی و جابه جایی مناسب تماشاگران اقدام کنیم.

وی افزود: خوشبختانه تماشاگران هیچ خسارتی به اتوبوس ها و مینی بوس های در نظر گرفته شده وارد نکردند که این موضوع جای قدردانی و تشکر دارد.