به گزارش افکارنیوز،

در قسمتی از تمرین امروز پرسپولیسی ها که به زدن ضربات ایستگاهی برمی گشت یکی از شوت های مهدی طارمی به تیرک دروازه برخورد کرد و باعث ایجاد صدای مهیبی شد، صدایی که باعث ترس یک کودک شد، پدری به همراه پسر خردسال و هوادارش از کنار زمین عبور می کرد و صدای ایجاد شده باعث شد تا پسرک به یکباره بترسد و گریه سر دهد.

 

پس از این اتفاق طارمی به سراغ آن کودک و پدرش رفت و با دلجویی از وی، او را بوسید تا مورد بخشش پسرک قرار بگیرد، این اتفاق باعث به وجد آمدن هواداران شد که به تشویق مهدی طارمی پرداختند.