به گزارش افکارنیوز،

دیروز با تشخیص پرویز مظلومی وحید طالب لو در درون دروازه قرار است و مهدی رحمتی در گوشه ای از زمین زیر نظر حسین ترابپور تمرینات اختصاصی انجام می دهد.