به گزارش افکارنیوز،

سوشا مکانی دروازه بان سابق پرسپولیس که چندین بار از سوی کمیته اخلاق فراخوانده شده بود اما به کمیته اخلاق  نرفته است. این بازیکن اگر تا چند روز آینده به کمیته اخلاق مراجعه نکند، طبق قانون برای او کیفرخواست صادر خواهد شد.

عبدالله سمامی، عضو کمیته اخلاق این خبر را تایید کرد.