به گزارش افکارنیوز،

عبدالله سمامی در گفت و گو با خبرنگار کاپ، درباره برگزاری جلسه رسیدگی به فایل صوتی منتسب به علیرضا بیرانوند اظهار داشت: همان طور که قبلا هم گفته بودیم کمیته اخلاق به زندگی خصوصی افراد ورود نمی کند. البته این موضوع تا زمانی است که کسی تخلفی نکرده باشد یا عمل مجرمانه ای مرتکب نشده باشد. این موضوع هم بعد از اینکه در دادسرا بررسی شد کمیته اخلاق هم این حق را پیدا می کند تا آن را بررسی کند.

وی افزود: ما امروز بیرانوند را دعوت کرده بودیم تا از ماجرا جویا شویم و صحبت های او را بشنویم. ورود در زمینه تخلفات انجام ندادیم و فقط یک مکالمه دوستانه انجام دادیم و خواستیم کمک کنیم که موضوعات اخلاقی را رعایت کنند. 

عضو کمیته اخلاق درباره تفاوت این موضوع با ماجرای سوشا مکانی تصریح کرد: فرقی نمی کند چه شخصی باشد. همانطور که گفتم باید ابتدا این موضوع در دادسرا بررسی شود و سپس به کمیته اخلاق بیاید.

سمامی در رابطه با اینکه فایل صوتی معیاری برای محاکم قضایی هست، گفت: ما ادله اثبات دعوا داریم، چه در زمینه های حقوقی و چه کیفری. با اینکه فایل صوتی ادله نیست اما در برخی اوقات با کارشناسی شدن می توانیم اصالت این فایل ها را بررسی کنیم. البته در حوزه ما نیست.

وی درباره حضور حنیف عمران زاده در کمیته اخلاق افزود: من جزییاتش را کاری ندارم اما به صورت کلی درباره خالکوبی بحث شد. به او تذکر دادیم تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی از سوی بازیکنان جوان ایران نباشیم. 

عضو کمیته اخلاق در پاسخ به این سوال که با خالکوبی برای لیگ شانزدهم برخورد می شود، گفت: بله، حتما برخورد می شود. چنین چیزی با دین و قوانین ما در مغایرت است. این بازیکنان در نمود مردم هستند و نباید چنین کاری انجام دهند.

سمامی درباره وضعیت سوشا مکانی خاطرنشان کرد: ما این بازیکن را به خاطر پوشیدن یک پیراهن خارج از عرف دعوت کردیم. شاید برخی بگویند که افراد آزاد هستند هر چیزی را بپوشند اما طبق آیین نامه باید مراقب پوشش خود باشند. ما هم به خاطر این سوشا را دعوت کردیم.