به گزارش افکارنیوز،

طور که در تصاویر تلویزیونی دیده شد، در لحظه ای که گرت بیل ضربه سر را زد، راموس یک نیم تنه از بازیکن حریف پیش بود؛ هرچند در نهایت داور گل را پذیرفت.