به گزارش افکارنیوز،

در ترکیب جدید، میثم مجیدی به جای محسن کریمی حضور دارد.

ترکیب استقلال: مهدی رحمتی، فخرالدینی، مگویان، عمران زاده، مجیدی، خرسندنیا، ابراهیمی، انصاری، برزای، اسماعیلی و یعقوب کریمی.