به گزارش افکارنیوز،

زمانی که او در سال 90 از پرسپولیس جدا شد مردانی مثل حمید علی عسگر و سامان آقازمانی را به تیم راه آهن برد، وقتی به پرسپولیس برگشت به جز علی عسگر، افرادی مثل مهرداد کفش گری وامید عالیشاه را به تیم فوتبال پرسپولیس آورد و زمانی که از پرسپولیس جداشده و به صبا رفت هم رضا حقیقی را به صبا برد وهم از زمان مردان گذشته، پیام صادقیان، محمد قاضی و سامان آقازمانی را به این تیم برد و ظاهرا بازگشت مهرداد کفش گری به جمع شاگردانش هم در مسیر همین اعتقاد شکل گرفته است.