خبرآنلاین: کریم باقری که اواسط تابستان امسال همراه با خانوادهاش به آمریکا رفته شاید در همان جا ماندگار شود.

نزدیکان به کاپیتان همیشه محبوب پرسپولیس‌، می گویند او رفته تا اقلا برای چندسالی همراه با خانواده‌اش آنجا زندگی کند و با پایان فوتبالش، فرزندانش بتوانند آنجا تحصیل کنند.

باقری سال قبل فوتبال را کنار گذاشت و درحالی که همیشه گفته هیچ علاقهای به فوتبال ندارد، امسال پیشنهاد مدیریت فنی راهآهن تهران را رد کرد و تصمیم به رفتن گرفت.