به گزارش فارس، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس طرح سؤال از رئیسجمهور را تهیه و بعد از کسب رضایت ۹۹ نماینده دیگر آنرا در مورخ شنبه ۹۰/۰۴/۰۵ به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد تا طبق آئیننامه داخلی مجلس طرح مذکور در دستور کار قرار بگیرد.

اما بعد از اینکه مطهری طرح سؤال را به هیئت رئیسه ارائه کرد، برخی از نمایندگان امضا کننده طرح مذکور اقدام به بازپس‌گیری امضای خود کردند اما مطهری همچنان اصرار داشت که طرح باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جمع خبرنگاران پارلمانی، گفت که طرح سؤال به دلیل عدم حد نصاب لازم از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است.

علی مطهری که پیش از این گفته بود، ممکن است در صورت عملی نشدن طرح سؤال از نمایندگی مجلس استعفا بدهد، در گفت‌‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: تنها ۱۴ نماینده امضای خود را پس گرفته‌اند و ۸۶ نماینده بر سوال از رئیس‌جمهور تاکید دارند.

این نماینده مجلس مدعی است که این نمایندگان تحت فشار هیئت رئیسه امضای خود را پس گرفته‌اند.

وی افزود: سوال این است چرا هیئت رئیسه بر خلاف آئین نامه هنوز سوال از رئیس جمهور را به کمیسیون‌ها ارجاع نکرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان، گفت: اگر هیئت رئیسه به این روش خود در رابطه طرح سؤال ادامه دهد از نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی استعفا خواهم داد.