به گزارش فارس،علی پروین پس از تمرین امروز پرسپولیس در مورد سفرش به شیراز و اینکه با وجود ترس از هواپیما چطور میخواهد سوار هواپیما شود گفت: فردا راهی شیراز میشوم. نمیتوانم پیاده بروم و باید با هواپیما راهی این شهر شوم. من یک بار گفتم از هواپیما میترسم، همه این حرفم را یادشان مانده در حالی که در گذشته زمانی که ما سوار هواپیما میشدیم دوستان دیگر کرهکرهها را پایین میکشیدند تا هواپیما فرود نمیآمد کرهکرهها را بالا نمیدادند! نمونهاش همین ناصر ابراهیمی و پرویز کماسی است.

وی در مورد پاداش مدیرعامل به بازیکنان پرسپولیس گفت: این پاداش نوش جان بازیکنان و این کار خوب مدیریت باشگاه بود که برای بازیکنان پاداش در نظر گرفت.

پروین در مورد تمرینات پرسپولیس گفت: بازیکنان تمرینات خوبی انجام میدهند اما امیدوارم در شیراز فجرسپاسی را شکست دهند تا ته دلمان قرص شود.