به گزارش فارس،محمد نصرتی درباره دیدار فردا با فجرسپاسی اظهار داشت: میخواهیم فجر را شکست دهیم و جبران گذشته را کنیم. باید از محمد رویانیان نیز تشکر کنم. کار مدیرعامل پرسپولیس در اهدای پاداش قشنگ بود. منظورم بحث مالی نیست بلکه نفس کار مهم است. به حبیب کاشانی نیز خسته نباشید میگویم.

وی افزود: دربی تمام شد و دیگر در مورد آن مسابقه صحبت نکنید. آن بازی به تاریخ پیوست. اکنون با فجر سپاسی که یک تیم دونده و جوان است بازی داریم. این بازی سختیهای خودش را دارد. همه به بازیکنان باید کمک کنیم تا در این بازی حساس پیروز شویم.