به گزارش افکارنیوز،

،باشگاه ذوب آهن رضایت نامه مسعود حسن زاده را برای ماشین سازی صادر کرد.این اتفاق در جلسه امروز میان سعید آذری و معصومی مدیرعامل ماشین سازی انجام شد.

قرار است مسعود حسن زاده فردا راهی تبریز شود تا با ماشین سازی قرارداد امضا کند.

حسن زاده پیش تر مورد توجه استقلال و پرسپولیس قرار گرفته بود.