به گزارش افکارنیوز،

سرمربی تیم ملی ایران از برانکو درخواست کرده بود و البته به نوعی به او اولتیماتوم داده بود هوادارانش را از شعار علیه او و نیز درج کامنت تهدیدآمیز در صفحه اش باز دارد اما در تمرین امروز هواداران با پارچه نوشته و بنرهای خود نسبت به او بی اعتنا بودند.

برخی از هواداران با خود بنری با مضمون "ما ارتش 40 میلیونی از فرمانده برانکو حمایت می کنیم" با خود به استادیوم شهید کاظمی آورده بودند و با این شرایط به نظر می رسد جنگ بین سرمربی تیم ملی و پرسپولیس ادامه خواهد یافت.