به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي «فردا» رئيس فدراسيون فوتبال در گفتگو با خبرگزاري ايلنا در پاسخ به يكي از سوالات پاسخ عجيبي داد. وي در پاسخ به اين سوال كه شايعه شده كه برزيلي ها گفته اند حاضرند در تهران هم با ايران بازي كنند.شما تاييد مي كنيد پاسخ داد: « نه هيچ صحبتي نشده.البته آقاي سعيدلو قول دادند كه كه اگر قرار بود با تيم هاي بزرگ بازي كنيم حمايت كنند.گفتند شازمان تربيت بدني بخشي از هزينه اين گونه بازيها را مي دهد. ما به دنبال اين هستيم تا با اسپانسر برگزار كننده بازي صحبت كنيم و اطلاعات به دست بياوريم.مي خواهيم بدانيم برگزاري چنين بازيهايي چه اندازه هزينه دارد و چقدر مي توان درآمد كسب كرد.» بي اطلاعي رئيس فدراسيون فوتبال از نحوه درآمد زايي فوتبال و چگونگي برگزاري بازي هاي بزرگ جاي تعجب فراوان دارد. اين اظهار نظر كفاشيان در حالي است كه در كشورهايي كه فوتبال به عنوان صنعتي درآمد زا به حساب مي آيد اكثرا اسپانسر ها به دنبال روساي فدراسيون ها و مسئولين هستند تا به هر نحوي شده رضايت آنها را براي برگزاري چنين ديدارهايي جلب كنند. اما حركت تاسف آور علي كفاشيان نشان از ناآگاهي وي در خصوص نحوه درآمدزايي فوتبال دارد. البته وقتي تيم هاي باشگاهي ايران بر خلاف آنچه در كشورهاي اروپايي و صاحب فوتبال رايج است، به جاي دريافت هزينه از شركت هاي توليدي لباس دو دستي به آنها پول نيز تقديم مي كنند اين حركت رئيس فدراسيون فوتبال جاي تعجب ندارد. بنابراين گزارش جاي تاسف است در حالي كه فوتبال در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا به عنوان صنعتي درآمد زا به حساب مي آيد رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان به دنبال اسپانسر ديدار تيم هاي ايران و برزيل براي كسب اطلاعات مي گردد.