به گزارش افکارنیوز،

علیرضا منصوریان امروز گفت که اولویت احسان حاج صفی بازی در آلمان است و اگر او بخواهد به ایران بیاید دو گزینه سپاهان و استقلال را پیش رو دارد.

وی افزود:ما به دنبال حاج صفی هستیم و در استقلال پشت پرده و میان پرده نداریم.