به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چهارشنبه 23 تیر به مسائل مختلف ورزش از جمله فوتبال اختصاص دارد. 

 
غفغعغف
 
غفغعغف
 
غفغعغف
 
غفغعغف
 
از لبخند استقلال به لیگ تا قانون شکنی فدراسیون فوتبال
 
از لبخند استقلال به لیگ تا قانون شکنی فدراسیون فوتبال
 
از لبخند استقلال به لیگ تا قانون شکنی فدراسیون فوتبال
 
از لبخند استقلال به لیگ تا قانون شکنی فدراسیون فوتبال