به گزارش افکارنیوز،

بنابر اعلام معاونت حقوقی این باشگاه، حمید درخشان با توجه به مطالباتی که از گذشته داشت، مذاکراتی با سرپرست باشگاه پرسپولیس انجام داد که پس از دستیابی به توافق، چکی که در اختیار وی بود تحویل گرفته شد و بخش مهمی از مبلغ مورد توافق به سرمربی سابق پرسپولیس پرداخت گردید.

همچنین مقرر شد، بخش دیگر این طلب در آینده نزدیک به حمید درخشان پرداخت شود.