به گزارش افکارنیوز،

صبح امروز برگه مالیاتی احمد نوراللهی به منظور تایید مبلغ پرداخت از طریق نماینده وی به باشگاه پرسپولیس رسید و علی اکبر طاهری سرپرست این باشگاه این برگه را مورد تایید قرار داد.

بدین ترتیب نوراللهی می تواند اظهارنامه مالیاتی اش را به موقع ارایه کند.