به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز ( 30  تیر ) به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

 

از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال

 

از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال

 

از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال

 

از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال

 

از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال

 

از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال