به گزارش افکارنیوز،

فروزان که یک کری خوان قهار برای قرمزهاست قربانی اتفاقات بازی دوستانه روز گذشته استقلال مقابل خونه به خونه شد. طرفداران پرسپولیس در لحظه تعویض او اینچنین با بطری وی را مورد نوازش قرار دادند.