به گزارش افکارنیوز،

در نامه بهرام افشارزاده، علی اکبر طاهری و مصطفی آجرلو خواسته شده که قرارداد مشارکت در برنامه فوتبال برتر، گزارش ورزشی و برنامه نود تنظیم و مبادله شود. متن این نامه را در ادامه ملاحظه می فرمایید.