به گزارش افکارنیوز،

در حالیکه اشکان دژاگه چهارمین روز تمرینات خود را با العربی انجام داد،آینده وی در این تیم مبهم است.

روزنامه استاد الدوحه تصویر دژاگه را روی جلد برده و نوشته که وضعیت این بازیکن مشخص نیست.

باشگاه العربی هم از اظهارنظر رسمی درباره دژاگه خودداری کرده است.