به گزارش افکارنیوز،

پس کو این اسپانسری که می‌گفتند استقلال و البته پرسپولیس را بی‌نیاز کرده است؟! چرا وقتی می‌خواهیم با بازیکنان استقلال و پرسپولیس مصاحبه اختصاصی بگیریم، آقایان ده، بیست، سی و چهل می‌کنند و آخرش می‌گویند سی، هشتاد یا سی، نود یا سی، صد یا سی، نمی‌دانم چند که اسپانسر ماست، اعلام کرده مصاحبه‌ها باید با هماهنگی قبلی باشد و نمی‌توان بدون اطلاع اسپانسر آب خورد (ببخشید، مصاحبه کرد) اما وقتی قرار است پول آب معدنی پرداخت شود، عمو نصی نقش اسپانسر را بازی می‌کند؟!

خوب می‌دانیم این پول‌ها آخرش پرداخت می‌شود و باشگاه خودش را بدهکار سرپرست تیم نمی‌کند اما برای تیمی در سطح استقلال زشت است، پول آب معدنی را نپردازد و سرپرست سر تمرین دست به جیب شود. الفبای باشگاهداری حرفه‌ای این نیست. برای استقلال، با این قدمت و سابقه درخشان زشت است که پایگاه‌های خبری برایش تیتر بزنند بحران مالی بالا گرفت و سرپرست پول آب معدنی را از جیب داد... مصاحبه بازیکنان را کنترل و کانالیزه کردن نشانه حرفه‌‌ای بودن نیست!