به گزارش افکارنیوز،

پس از اینکه تیم ملی ایران دروازه حریف عنابی پوش خود را باز کرد، نیمکت نشینان تیم ملی ایران دور کی روش جمع شدند تا شادی را با سرمربی متعصب خود تقسیم کنند. در این حال اشکان دژاگه با پای مصدوم با پرشی بلند بر روی کی روش پرید تا سرمربی تیم ایران به زمین بیفتد و در میان شادی بازیکنان گم شود.

 

این شادی ها نشان دهنده رابطه فوق العاده سرمربیان و بازیکنان تیم ملی است که چه اتحادی برای موفقیت در کنار هم دارند.