به گزارش افکارنیوز،

 فرشاد احمدزاده با دریافت دو تا از این اخطارهای بی‌خودی در آستانه محرومیت از داربی تهران قرار گرفته بود. جالب اینکه در بازی با تراکتورسازی هم کمال کامیابی‌نیا درست یکی از همین اخطارها را به خاطر اعتراض دریافت کرد تا دواخطاره شود.

باز جای شکرش باقی است که این تفنگدار کارت گرفت و آن یکی تفنگدار یعنی فرشاد احمدزاده خودش را کنترل کرد. نیازی به تکرار نیست که مسلمان، احمدزاده و کامیابی‌نیا گروه سه تفنگدارها را در پرسپولیس تشکیل دادند.