به گزارش افکارنیوز،

گلر سرخ هم بعد از اینکه سنگ به سرش خورده دیگر چیزی را متوجه نشده.

علی‌منصور هم به اهدافش رسیده.