به گزارش افکارنیوز،

پس از آن که یکی از تماشاگران تراکتورسازی از پشت پنجره رختکن این تیم به سعید آقایی و برخی بازیکنان فحاشی کرد این بازیکن از کوره در رفت و تا روی سکوها طرف را دنبال کرد.

 

آقایی که به نظر می رسید به شدت عصبانی است به این تماشاگر فحاش و بی ادب رسید و تا می خورد طرف را کتک زد!

 

همه هاج و واج مانده بودند که این مدافع ملی پوش پس از کتک زدن هوادار تراکتورسازی دوباره با همان سرعت به رختکن تیمش برگشت.