به گزارش افکارنیوز،

 

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز پنجشنبه ۲۵ شهریور :

 

عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز پنجشنبه ۲۵ شهریور :
 
 
عناوین اخبار روزنامه استقلال جوان در روز پنجشنبه ۲۵ شهریور :

 

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز پنجشنبه ۲۵ شهریور :
 
 
عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشى در روز پنجشنبه ۲۵ شهریور :

 

عناوین اخبار روزنامه گل در روز پنجشنبه ۲۵ شهریور :