به گزارش افکارنیوز،

برانکو برای سومین هفته متوالی رضاییان را به نیمکت پرسپولیس دوخت. مربی کروات که به اصرار باشگاه ناچار شد رامین را بعد از اتفاقات ابتدای فصل و پیوستنش به تیم ترکیه ای به خدمت بگیرد. برای بازی دادنش ، همان طور که گفته بود عمل کرده و با گذشت 3 هفته از آمدنش به تیم، جای خالی برای رامین در ترکیبش ندارد. رضاییان بعد از جدیدترین نیمکت نشینی ، برد تیم را تبریک گفته ، برای هم تیمی هایش خسته نباشیدی گفته و البته گفته در هر چیزی حکمتی است و هر پایین افتادنی ،حتما بالارفتنی دارد. رامین البته خدایش را هم شکر کرده است.

4141