به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان هیات سازمان بازرسی کل کشور در باشگاه پرسپولیس مستقر شد و ماموران این هیات اتاقی را در طبقه پنجم ساختمان باشگاه تحویل گرفتند.