به گزارش افکارنیوز،

از شعار اولین تورنمنت فیفا در هند که سال آینده برگزار می شود، امروز رونمایی شد.

این شعار طوری طراحی شده بود که نشان دهنده فرهنگ و گوناگونی در این کشور باشد.
 
اقیانوس هند اساس این شعار را تشکیل می داد.
درخت "بانیان" نیز که درخت ملی هند است عمیقا در فرهنگ و ریشه های کشور فرو رفته تا جایی که مجمع های روستایی به صورت سنتی تمامی تصمیمات بزرگ خود را بر اساس شکل آن می گیرند.
 
بادبادک نشان آزادی و خوشی است و در تمامی کشور شهرت دارد و نشان دهنده آرمان جوانان و دموکراسی پر جنب و جوش است.
در نهایت، ستاره های دنباله دار بر بالای شعار می نشینند که نشان دهنده جشن و شادمانی است. به نمایندگی از تمامی جشن هایی که چند فرهنگ را به یکدیگر متصل می کند و شعار فیفا 17 را شکل می دهد.
جام جهانی می تواند یک سالنامه برای جشن گرفتن باشد.