به گزارش افکارنیوز،

 جیمی واردی عنوان کرده است که علاقه وافری به نوشیدن الکل دارد و در زمان مصدومیت، به شدت از این نوشیدنی ها استفاده می کرده است.

واردی گفت: "زمانی که یک مصدومیت معمول در فوتبال گریبانم را گرفت، بیش از سه لیتر نوشیدنی الکلی در خانه مصرف کردم.  زمانی که در خانه به استراحت می پرداختم، لیوان خود را از نوشیدنی پر می کردم، می نشستم و از آن لذت می بردم. البته سعی می کردم در مصرف آن رعایت کنم اما این موضوع هیچ کاری برای خونریزی شدید پای من نمی کرد و شاید به ضرر من هم بود.

بعد از مدتی، فیزیوتراپ باشگاه در این رابطه از من سئوال کرد و به من او توضیح دادم که من همشیه نوشیدنی های الکلی استفاده می کنم. او نیز کمی شوکه شد و بعد از آن در رابطه با مرذات استفاده ار الکل در روند بهبودی بازیکنان توضیح داد".