به گزارش افکارنیوز،

 این روزنامه از قول برانکو نوشته: وضعیت اشکان را بررسی می کنیم. از طرف دیگر به این نکته اشاره کرده که دژآگه در العربی ماندنی شده است.

خبر بد برانکو درباره رضاییان دیگر تیتر پیروزی است.